Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2019

llarwydd
08:10
llarwydd
08:09
llarwydd
08:09
4601 998f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
llarwydd
08:08
Reposted fromFlau Flau viaceplus ceplus
llarwydd
08:05
3701 13e6
wstawanko
Reposted frompankamien pankamien viaceplus ceplus
llarwydd
08:00
5819 963b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
08:00
6419 7b33 500
llarwydd
07:59
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
07:58
6217 c1d1
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
07:56
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem. 
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromlovvie lovvie viasarkastyczna sarkastyczna
llarwydd
07:54
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
llarwydd
07:54
1698 d5c2 500
Reposted fromseaweed seaweed viasarkastyczna sarkastyczna
llarwydd
07:54
llarwydd
07:53
5593 2204 500
Reposted frompiehus piehus viasarkastyczna sarkastyczna
llarwydd
07:50
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viasarkastyczna sarkastyczna
llarwydd
07:45
6253 d6d1 500
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
07:41
llarwydd
07:41
7182 deec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafelicka felicka
llarwydd
07:40
2738 3617
llarwydd
07:38
5195 a053 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl