Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

llarwydd
18:00
5772 26dd 500
Reposted fromministerium ministerium viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:59
5944 4a45 500
A wam, czym pachną lata 90-te?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:59
4450 b58a 500
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
17:58
6664 8ad3 500

neilnevins:

fuggu:

he dropped his eyes

PUT THOSE EYEBALLS BACK IN YOUR HEAD, SON

llarwydd
17:58
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:58
llarwydd
17:58

July 01 2017

llarwydd
17:09
17:06
8679 8d7b

Showing off a hummingbird’s iridescent head

rotate the boy

17:06
3384 7e0d

kid-dreemurr:

blamethewolf:

calibraptor:

Oh my god I’m glad I’m not the only person that sees this

((This is the only way I will ever like cars!))

Reposted fromhyratel hyratel viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:06
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:06
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:05
7964 65b9 500
Reposted fromtichga tichga viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
17:02
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaawakened awakened
llarwydd
17:02
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaawakened awakened
llarwydd
17:01
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaawakened awakened
llarwydd
16:55
4451 a9b5
Reposted fromkelu kelu viaHypothermia Hypothermia
llarwydd
16:55

June 15 2017

llarwydd
12:05


I’ve had dreams like that, Piotr Jabłoński
llarwydd
12:03
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl