Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

llarwydd
19:59
llarwydd
19:59
Reposted fromolewka olewka viatwig twig
llarwydd
19:58
4329 6d8d
llarwydd
19:55
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viaaugustus augustus
llarwydd
19:53
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viapeepingtom peepingtom
llarwydd
19:50
8065 bdb3 500
Shut up Caren!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapoolun poolun
llarwydd
19:50
6646 cb9d 500
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viatriste triste
llarwydd
19:49
8962 89ef 500
Reposted fromkaiee kaiee
19:46
4800 d064
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadivi divi
llarwydd
19:44
19:37
19:37
llarwydd
19:37
llarwydd
19:37
llarwydd
19:36

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

llarwydd
19:35
3571 c770
Reposted frompimpus pimpus viamrpaf mrpaf
llarwydd
19:31
llarwydd
19:28
llarwydd
19:28
llarwydd
19:25
4304 0060 500
Reposted fromtfu tfu viatrikk trikk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl